Welkom bij Tap & Joy - Vernieuw uw Drankenassortiment op een duurzame manier!

De nummer 1 van Nederland in wijnen op fust!


Betalen

Laatst bijgewerkt: 30 Oktober 2023

  1. Betalingsmethode

Bij Tap & Joy bieden wij de optie om te betalen via factuur. Dit betekent dat u de verschuldigde bedragen kunt voldoen volgens de facturatievoorwaarden die met u zijn overeengekomen.

  1. Facturatievoorwaarden

2.1 Facturatietermijn

De facturatietermijn wordt bepaald op basis van de overeenkomst tussen Tap & Joy en de klant. De vervaldatum van elke factuur wordt duidelijk vermeld op de factuur. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de betaling binnen de gestelde termijn wordt voldaan.

2.2 Betalingsinformatie

Op elke factuur verstrekken wij duidelijke informatie over hoe u de betaling kunt uitvoeren, inclusief onze bankgegevens of andere betaalinstructies.

2.3 Te late betalingen

Als een factuur niet binnen de vastgestelde termijn wordt betaald, behouden wij ons het recht voor om rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag, conform de wettelijke rentevoet. Daarnaast kunnen verdere incassomaatregelen worden genomen om de openstaande schuld te innen.

  1. Contact

Als u vragen heeft over ons betalingsbeleid, facturen of betalingsinstructies, neem dan contact met ons op via:

Wij waarderen uw zakelijke relatie met Tap & Joy en streven ernaar om transparantie en duidelijkheid te bieden met betrekking tot onze betalingsprocessen.